Arvete saatmine rahvusvahelises keskkonnas

Arvete koostamisel tuleb arvesse võtta maksuameti ja seadusandluse erinevaid nõudeid. Raamatupidamise seaduses nõutakse, et erinevatest maksumääradest sõltuvaid müüke ja ostusid oleks lihtne eristada kronoloogilisest raamatupidamisest. Käibemaksuseadus määratleb kümme kohustluslikku erinevat märgistust, näiteks arve kuupäev,
käibemaksumäär ja käibemaksuta või pöördmaksustamine. Teatud juhtudel lubab käibemaksuseadus kergemaid märgistamisnõudeid.

Vastavalt ELi direktiivile (2006/112/EÜ) peavad üldised märgistusnõuded olema ühesugused kõigis ELi liikmesriikides. Liikmesriigid ei või nõuda muid arve märgistusi.
Arveldusaeg, arvete esitamise nõuded ja muud arveldustavad võivad liikmesriigiti siiski erineda. Põhiseisukohana tuleb müüjal järgida müügi tekkimise riigi arvete saatmise nõudeid.

Välisriiki müügi käibemaks

Väliskaubandusettevõte on kohustatud põhjendama, kuidas müüki ja ostmist käsitletakse käibemaksu kohaselt, näiteks seda, kas käibemaksu makstakse Eesti või teise riiki.

Väliskaubanduse käibemaksu kajastamist arvel mõjutavad ka järgenevad asjaolud:

  • ostja käibemaksukohustlus
  • kas tegemist on kauba või teenuse müügiga
  • mis riigi käibemaksumäära järgitakse
  • kas tegemist on käibemaksuga või käibemaksuta müügiga
  • kes maksab käibemaksu, näiteks pöördmaksustamise või piiriülese käibemaksu puhul

Kui Eesti maksumaksja müüb kaupa teise liikmesriiki, peab ta järgima Eesti käibemaksuseaduse arvemärgistuse nõudeid. Kaupade müümisel teisele ELi liikmesriigi ettevõtjale, peab müüja sisestama arvele lisaks enda käibemaksukohustuslase numbrile ka ostja käibemaksukohustuslase numbri ja käibemaksumäära koos 0% asjakohase KM % selgitusega. Välismaale arvete koostamise mitmekesisuse tõttu on soovitav kontrollida Maksu- ja Tolliametist täpsemat informatsiooni. Käibemaksuinfo ja muid Maksu- ja Tolliameti teenuseid puudutavad infotelefonid ja e-posti aadressid leiad siit

Piiriülene käibemaks

Kaupade müümine ettevõtjatele

Kui müüte kaupu teisele ettevõtjale ja need kaubad saadetakse mõnda teise ELi liikmesriiki, ei pea te käibemaksu lisama – kui kliendil on kehtiv käibemaksukohustuslasena registreerimise number (KMKR). Kontrolli EL KMKR numbrit siit või Eesti KMKR numbrit siit.

Kui kliendil ei ole kehtivat käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit, peate üldjuhul müügi puhul lisama käibemaksu – sellises määras, mida kohaldatakse teie riigis.

Kaupade tarbijatele müümine

Kui müüte kaupu ja saadate need tarbijatele mõnes teises ELi liikmesriigis, peate end asjaomases riigis registreerima ja rakendama selles riigis kohaldatavat käibemaksumäära, välja arvatud juhul, kui teie müügi aastane kogukäive asjaomases riigis jääb alla selles riigis kehtestatud alammäära.

Teenuste müümine ettevõtjatele

Üldjuhul ei pea te oma klientidelt käibemaksu sisse nõudma. Teie kliendid maksvad käibemaksu saadud teenuste eest vastavalt nende riigis kehtivale käibemaksumäärale (kasutades pöördmaksustamist).
Te võite siiski maha arvata käibemaksu, mille olete maksnud seonduvate tarnete eest (kaubad/teenused, mida ostsite konkreetselt nende teenuste osutamiseks).

Teenuste müümine tarbijatele

Üldjuhul peate oma klientidelt küsima käibemaksu sellises määras, mis kehtib teie riigis, välja arvatud telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliste teenuste puhul, mida maksustatakse alati riigis, kus asjaomane klient asub.

  • Lisateavet piiriülese käibemaksu kohta leiad Teie Euroopa kodulehelt.
  • Käibemaksuseaduse selgitused leiad siit.
  • Euroopa Liidu direktiivi käibemaksu valdkonnas leiad siit.
Meie teenuseid kasutades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid.